Biesiada Janosikowa

Pozostałe programy tematyczne

Całość imprezy oparta na bazie folkloru góralskiego, z elementami kabaretowymi połączone z interaktywną zabawą z publicznością.

Impreza dość przaśna i w luźnej formie – program sztandarowy.

Pozostałe programy tematyczne