Comarch

COMARCH – globalny dostawca rozwiązań biznesowych IT – www.comarch.pl/erp/

Referencje Comarch

Comarch S.A.
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
Tel. +48 (12)-64-61-000
fax: +48 (12)-64-61-000

F.H.U. -NEO-
Wioletta Chlebny
os. Kazimierzowskie 7/57
31-839 Kraków

07.11.2008

REFERENCJE

 

Comarch jest globalnym dostawcą biznesowych rozwiązań IT obsługujących kompleksowo relacje z klientami i optymalizujących działalność operacyjną oraz procesy biznesowe.
Comarch charakteryzuje głęboka wiedza sektorowa, którą przekazujemy naszym
klientom w postaci zintegrowanych systemów informatycznych.

Wioletta Chlebny zatrudniona w Comarch S.A. na podstawie umowy o pracę od dnia 01.07.2003r. do 30.09.2003r. na stanowisku specjalisty ds. marketingu, wykonywała
zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji baz danych, przygotowywania projektów wewnętrznych, tworzenia organizacyjnych procedur marketingowych, współpracy przy
negocjacjach umów marketingowych z innymi podmiotami oraz planowania, organizacji i
realizacji dużych imprez. Wioletta Chlebny z pełnym sukcesem zorganizowała imprezę dla Klientów firmy COMARCH z sektora branży finansowo-bankowej oraz IX Forum
Teleinformatyki w Legionowie pod Warszawą, gdzie firma COMARCH była -Złotym
Sponsorem-. Do jej zadań należały działania promocyjne mające na celu ugruntowanie
pozycji firmy COMARCH, jako eksperta w dziedzinie informatyki oraz sprzedaży oprogramowania i usług na rynku Unii Europejskiej.

Z powierzonych obowiązków Wioletta Chlebny wywiązywała się z zaangażowaniem, które pozwala na polecenie z pełnym przekonaniem jej firmy F.H.U. -NEO- jako rzetelnego partnera.

 

Sabina Makowska
Marketing&PR Director