Urząd Marszałkowski

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego – www.malopolskie.pl

Referencje - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 

REFERENCJE
Niniejszym potwierdzam ze firma NEO Wioletta Chlebny 1. siedzibą w Krakowie, ul. Odmogile 1C, 31-751 Kraków, zrealizowała na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (zgodnie z umową (IXA/678/EU/12 z dnia 02.10.2012 r.) usługę polegającą obsłudze logistycznej konkursu zorganizowanego w ramach projektu ,.Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” dla 7 branż zawodowych w dniach 2.10- 16.11.2012 r. na kwotę 189 481.50 zł brutto.
Neo Wioletta Chlebny zrealizowała przedmiot umowy z należytą starannością oraz zgodnie z zapisami zawartej umowy.
Fachowość kadry, sumienność oraz terminowość zapewniła wysoki poziom wykonanej usługi. Neo Wioletta Chlebny jest solidną i rzetelną firmą w pełni przygotowaną do realizacji tego typu przedsięwzięć.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Dyrektor Departamentu
Edukcji i Kształcenia Ustawicznego
Kierownik Projektu
Dariusz Styma