Filmy z naszych imprez

 Spotkanie jubileuszowe dla pracowników Philip Morris Polska – PMPL, PMPD oraz PMI SCE – 20.09.2013 r. – TEATR im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – gala na ok.200 os.

 

 Warsztaty biznesowe HR Integration Meeting realizowane w ramach głównych kompetencji PMI dla pracowników Philip Morris Polska Distribution i Philip Morris International Shared Center Service – Hotel Turówka w Wieliczce 11-12 lipca 2013 r. -38 osób /warsztaty w temacie 5 prac Herkulesa/

 

 Konferencja działu operacyjnego podsumowująca rok 2012 połączona z warsztatami BHP oraz balem noworocznym w temacie Country Saloon dla pracowników Firmy Philip Morris Polska S.A oraz Philip Morris Distribution Sp. z o.o.  na ponad 900 os. – 25.01.2013r – Stara Zajezdnia Kraków

 

 Spotkanie jubileuszowe dla pracowników Philip Morris Polska S.A. oraz Philip Morris Polska International Shared Center Service – 3.09.2011 r. – OPERA KRAKOWSKA – gala na 500 os.